بازیافت کاغذ در شرکت شما چگونه باید باشد و چرا؟
بازیافت کاغذ

تاریخ

 

 

دفتر شما چقدر در بازیافت کاغذ موفق است؟ آیا تلاش‌های خود را برای کمک به محیط زیست ارزیابی کرده‌اید و راه‌هایی پیدا کرده‌اید که می‌توانید حتی موفق تر باشید؟

برای مثال ممکن است اقداماتی انجام داده باشید که واقعاً هزینه زیادی برای شما ندارد. به عنوان مثال، فقط می توانید از کلید روشنایی که قبلاً دارید استفاده کنید و عهد کنید که پس از اتمام استفاده از یک فضا، چراغ ها را خاموش کنید.

یا می توانید فقط کمی پول سرمایه گذاری کنید و حسگرهای حرکتی را نصب کنید تا این کار را برای شما انجام دهند. هر کاری که انتخاب می کنید، نکته این است که کاری انجام دهید تا تغییری مثبت در محیط زیست و زمین ایجاد کنید.

در اینفوگرافیک زیر مطلبی قابل توجه درج شده که نشان می دهد چرا شرکت شما باید بازیافت کاغذ را نیز باید در نظر بگیرد و چگونه به محیطی بهتر برای فردا کمک خواهد کرد.

اینفوگرافی بازیافت کاغذ

بازیافت کاغذ و هزینه زیست محیطی کاغذ در محیط کار:

به ازای هر یک میلیون دلار درآمد، یک شرکت به طور متوسط تقریباً 7.8 متریک تن زباله تولید می کند که تقریباً 40 درصد آن کاغذ است.

در یک سال، یک کارمند اداری به طور متوسط تا 10000 برگ کاغذ کپی استفاده می کند.

دفاتر آمریکایی مسئول استفاده از 4 میلیون تن (یا حدود 12 تریلیون برگ) کاغذ کپی در سال هستند.

این مقدار باعث قطع کردن حداقل 100 میلیون درخت در هر سال می شود. (برخی منابع تخمین زده اند که نزدیک به 2 میلیارد درخت وجود دارد.)

یک تن بازیافت کاغذ تقریبا 17 درخت را نجات می دهد. بنابراین اگر هر اداره از کاغذهای بازیافت شده استفاده کنند، ما میتوانیم 68 میلیون درخت را در هر سال نجات دهیم.

منبع: وبسایت greenerideal.com

 

مقالات مرتبط