دسته‌بندی: مقاله ها

دسته بندی مطالب
امحا اسناد محرمانه
مقاله ها
سینا بیات

امحا اسناد محرمانه

اسناد مهم باطله باید به طور صحیح و بدون سوء استفاده امحاء شود ما با حضور نماینده شما در محل کارخانه اسناد مهم را معدوم و تبدیل به مقوا میکنیم تماس بگیرید.

ادامه مطلب »

کتاب باطله

قیمت کتاب باطله کهنه کیلویی چند قیمت کتاب باطله کهنه کیلویی چند است؟حتما برای شما هم پیش آمده که مقدار زیادی کتاب بلا استفاده در

ادامه مطلب »
روزنامه باطله
مقاله ها
سینا بیات

روزنامه باطله

مقدمه روزنامه باطله به دو دسته خوانده و خوانده نشده تقسیم میشود که قیمت هر کیلو روزنامه باطله برحسب خوانده یانخوانده بودن مشخص میشود. روزنامه

ادامه مطلب »